Học Phí & Khuyến Mại

THÔNG TIN VỀ HỌC PHÍ VÀ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

 

HỌC PHÍ KHÓA HỌC

KHÓA HỌC HỌC PHÍ GHI CHÚ
Bánh Sinh Nhật Chuyên Nghiệp 15.000.000
Bánh Sinh Nhật Đặc Biệt 30.000.000  Đảm bảo việc làm 7 triệu/1 tháng sau học
Bánh Mì – Bánh Ngọt 12.000.000 Hoàn thành 10 loại bánh mì bánh ngọt
Lớp Thú mini 4.000.000 Hoàn thành 12 con giáp mini- Thú tượng – Thú 2D
Lớp Hoa kem 4.000.000 Hoàn thành tất cả các loại hoa kem

 

 

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

  • Tặng 3 loại bánh bán kèm cho khóa học bánh sinh nhật chuyên nghiệp
  • Giảm thêm 5% học phí khi đăng ký hai người.

* Học phí có thể thay đổi tùy theo các chương trình khuyến mãi của Trung Tâm!