Giảng Viên DUY TRẦN

Thầy DUY TRẦN – Giảng Viên, Giám đốc trung tâm THÚY NGA

Là một chuyên gia trong lĩnh vực Bánh kem và cũng là một nhà lãnh đạo đã sáng lập trung tâm THÚY NGA.

 

Đã đào tạo hơn 300 chủ tiệm bánh và giao lưu khắp cả nước về lĩnh vực bánh kem

 

 

Thầy đã tạo ra những sản phẩm nghệ thuật có giá trị cao

  

 

Là một chuyên gia hướng dẫn chia sẻ nghề bánh trên Feedy.vn