Giảng viên AN NGUYỄN

Thầy AN NGUYỄN – Giảng Viên trung tâm THÚY NGA

Là một chuyên gia trong lĩnh vực Bánh kem Topping với những sản phẩm rất ấn tượng

   

 

Thầy có kinh nghiệm 05 năm đứng lớp và 07 năm kinh doanh nghề bánh