Lịch khai giảng – Trang 2 – Trung Tâm Dạy Nghề THÚY NGA

Lịch khai giảng

09/03/2019

Lịch khai giảng lớp bánh ngày 20/03/2019

  🎁🎁🎁 KHAI GIẢNG KHOÁ HỌC BÁNH SINH NHẬT 20/03/2019🎁🎁🎁 👉 Tặng quà trị giá 03 triệu đồng 👉 Giảm học phí 10% khi đăng ký 02 […]
09/03/2019

Lịch khai giảng lớp bánh ngày 05/03/2019

  🎁🎁🎁 KHAI GIẢNG KHOÁ HỌC BÁNH SINH NHẬT 05/03/2019🎁🎁🎁 👉 Tặng quà trị giá 03 triệu đồng 👉 Giảm học phí 10% khi đăng ký 02 […]
09/03/2019

Lịch khai giảng lớp bánh ngày 20/02/2019

  🎁🎁🎁 KHAI GIẢNG KHOÁ HỌC BÁNH SINH NHẬT 20/02/2019🎁🎁🎁 👉 Tặng quà trị giá 03 triệu đồng 👉 Giảm học phí 10% khi đăng ký 02 […]
09/03/2019

Lịch khai giảng lớp bánh ngày 05/12/2018

  🎁🎁🎁 KHAI GIẢNG KHOÁ HỌC BÁNH SINH NHẬT 05/12/2018🎁🎁🎁 👉 Tặng quà trị giá 03 triệu đồng 👉 Giảm học phí 10% khi đăng ký 02 […]